Το φαράγγι Μικρό Πανταβρέχει βρίσκεται στο χωριό Τόρνος της Ευρυτανίας πλησίον του χωριού του Προυσού. Η ονομασία του προέρχεται από το νερό που πέφτει από ψηλά σαν βροχή όλο το χρόνο από πηγές που βρίσκονται στις κορυφές των βράχων και δημιουργούν ένα μοναδικό θέαμα.